Hợp âm guitar

Tình Yêu Chúa Đến

Nhạc sỹ:
Ca sỹ: Trần Nhật Thanh
Thể loại: Nhạc Thánh ca
Ngày đăng: 19/04/2015
1 2 3 4 5 1 review(s)

Trần Nhật Thanh


Thay đổi Tone
1. Tình yêu Giê-[Am] xu đã đến với tâm hồn [E7] con

Làm đổi [F] mới tâm linh khô [C] cạn
Chúa Giê-[Dm] xu là nguồn nước [Am] sống
Tình yêu [G] chúa như dòng suối [E7] mát ngọt ngào.

2. Ngày xưa con [Am] sống trong chốn tối tâm vực [E7] sâu
Và ngài [F] đến đem con trở [C] về
Nơi sa [Dm] mạc đời con khô [Am] héo
Ngài ban [E7] mưa phước ân tuôn [Am] tràn.

ĐK:
Giê-xu đã [Dm] đến để cứu chính anh và [Am] tôi
Giê-xu đã [Dm] đến, đến [E7] với thế gian lầm [Am] than
Từ nơi tăm [Dm] tối ánh [G] sáng chúa soi đường [C] con
Chúa Giê-[Dm] xu là người dẫn [Am] dắt
Tình yêu chúa [E7] đến chết thay tội lỗi con [Am] người.