Hợp âm guitar

Chết Vì Yêu

Nhạc sỹ:
Ca sỹ: Trần Nhật Thanh
Thể loại: Nhạc Thánh ca
Ngày đăng: 19/04/2015
1 2 3 4 5 1 review(s)

Trần Nhật Thanh


Thay đổi Tone
1. [Em] Chúa đã đến mang đau [D] thương vì con [Bm] rồi

Chúa đã [C] đến chết thay vì [G] nhân loại
[Em] Tình yêu Giê-[Bm] su [C] tại trên thập [D] giá
Ngài đã [C] phó [B7] thân mình

2. [Em] Lính gác lấy gươm dao [D] đâm vào hông [Bm] Ngài
Huyết Chúa [C] đã đổ ra để [G] tha tội
[Em] Tại Gô-gô-[Bm] tha [C] Ngài hy sinh [D] hết vì [Em] con

ĐK:
Chúa đã đến bởi vì [D] anh bởi vì [C] tôi [Bm] Ngài chịu khổ hình
[Em] Vác thánh giá trên đồi [D] xưa những lằn [C] roi [D] vì ai đau [B7] đớn
Thập [Am] giá Chúa dang [D] tay cầu [G] khẩn Cha trên [Em] cao
Họ chẳng biết [D] chi con gánh tội [Bm] dùm

Chúa Giê-[Am]su [G] Ngài chịu đau [Em] đớn
Chịu lìa [C] bỏ [D] ngai vàng vì [Em] con