Hợp âm guitar

Chúng Con Tôn Vinh Cha

Nhạc sỹ:
Ca sỹ: Kinh Kha
Thể loại: Nhạc Thánh ca
Ngày đăng: 19/04/2015
1 2 3 4 5 1 review(s)

Kinh Kha


Thay đổi Tone
[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va

Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên thế [Em] gian
[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va
Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên chúng [Em] ta.

[C] Vì ngài là Chúa toàn năng [D] Đấng đáp lời khấn [G] xin
[C] Vì là trút quyền năng đến [D] Đấng được ngợi [Em] khen
[C] Vì ngài đã trút tình yêu [D] Đấng đã chuộc trí [G] khôn
[C] Vì ngài đã trút quyền năng [D] Đấng tái tạo đời [Em] con.

[C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao
[C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao
Vua chí cao vua chí [Em] cao