Các bài hát điệu Rock

Hướng Lòng Từ Bi

1. [Am] Trên thế gian , bao cảnh đời nhân [C] sinh [Am] Người đua [Dm] chen, tranh lợi danh không...

Sáng tác: Quang Vũ

Hiếm

Intro: [Dm][Bb][A] x 2 1. [Dm] Mỗi khi bước ra ngoài [A] làm điều gì lớn lao hay nhỏ [Dm] Cũng muốn...

Sáng tác: Trần Lập

Say

Intro: [Dm][Bb][C][Am] - [Dm][Bb][C][Am] 1. [Dm] Chiều xuống mới vác mặt [C] ra đường [Bb] Đi lanh quanh tôi hát vu [C] vơ...

Sáng tác: Microwave