Vị Trí Nào Cho Anh

Em Bm Ánh trăng thề ngày nào bên nhau C...

Sáng tác: Thái Khang