Em Nơi Nào

Tone gốc A#: Capo 3 G D C ....Về đâu, ngày...

Sáng tác: Roy P

Em - Tiên Fami

Tone gốc D: Capo 2 Vòng hợp âm: C Am F G...

Sáng tác: Tiên Fami

Em Là Cô Gái Ê Đê

Nhịp 2/4, Điệu: Disco Tone gốc G ( cao như bản gốc ), các bạn chuyển xuống C hoặc D cho dễ hát nhé ^^ G...

Sáng tác: Y Chel Nie

Em Yêu

Tone gốc Bb Mình chơi ở Capo ngăn 1 - Slow Surf ( Bass 3231323 ) C G...

Sáng tác: Tiến Minh