Có Một Lần

Có [Am] lần ra biển sớm thấy tình em rộng [E7] lớn Có [Am] lần hát lúc đêm [Dm] về tôi [G] biết mình...

Sáng tác: Lê Vinh Quang

Con Thuyền Đời

Cuộc đời trôi [G] mãi, mình về nơi [D] đâu Dòng đời giờ [Em] cuốn xô ta trôi [A] đi lang thang về...

Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận

Chính Chúng Ta Phải Nói

1. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình Khi tim [G] người rực lửa cần [D] mong Chính chúng [G]...

Sáng tác: Trịnh Công Sơn - năm: 1969

Cánh Chim Cô Đơn

1. [Em] Như là mây giang [G] hồ Lang [D] thang cùng với [B7] gió [Em] Lạc loài nơi chốn [G] xa [Am]...

Sáng tác: Trịnh Công Sơn - năm: 1980

Còn Có Bao Ngày

Đêm ta [F] nằm bóng [C] tối che [F] ngang Đêm ta [C] nằm nghe tiếng trăm [F] năm [C] Gọi thì [Bb]...

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Cánh Đồng Hòa Bình

1. Trên cánh [Am] đồng hoà bình [E7] này Mặt trời yên [Am] vui lên đỏ [C] chói [F] Đỏ trái tim [G]...

Sáng tác: Trịnh Công Sơn - năm: 1968

Chúng Con Tôn Vinh Cha

[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên thế [Em] gian [Em] Hãy...

Sáng tác: Đang cập nhật

Chỉ Có Ta Trong Đời

1. Đời [Gm] vẽ tôi tên mục đồng rồi [F] vẽ thêm con ngựa hồng Từ [Eb] đó lên đường phiêu [D7] linh....

Sáng tác: Trịnh Công Sơn - năm: 1970

Cơn Mơ

[Am] Cơn mơ kia xoá [Dm] tan bao ngày chờ [G] mong Chỉ còn lại đây mình [C] em bóng đêm lạnh [F]...

Sáng tác: Thủy Tiên

Chàng Là Ai

Chàng [F] từ hậu phương hay biên cương Nơi [C] đây, chàng đến, áo vương [F] bụi đường Nhìn [Dm]...

Sáng tác: Nguyễn Hữu Thiết